2013. június 4.

Szerző:
Szekeres György

Hisztopatológia Kft. • histopat.hu

Innováció: múlt, jelen és jövő az egészségiparban

Nem volt nehéz az innováció régen, a kihívások – néha veszedelmes járványok áldozataiként – szó szerint akár az utcán hevertek. Szembetűnőbbek voltak a megoldandó problémák, mint napjainkban, amikor szinte túl sokat tudunk, a részletek között pedig elvész a feltalálói leleményesség.


A legendák lehetnek dicsőségesek vagy otrombák, bármely korból is származzanak. Megmérgezheti egy-egy eredmény sikerét az üzlet; és ez bizony már régen is így volt, nem mai jelenség.
Pasteur egyik legtehetségesebb, legkalandosabb életű tanítványának, Yersin-nek a felfedezése és az eredmények hasznosítása egyenes volt. Ma ez szinte elképzelhetetlen. A felfedezők és kutatók nem ugyanazok. A hasznosítók pedig más síkon küzdenek egymással a piacokért és az eredmények megkaparintásáért. A globalizáció segít is meg nem is. Annyiban igen, hogy kiszélesíti a piacokat, hozzá­férhetőbbé teszi a felhasználók számára a termékeket, ugyanakkor áttekinthetetlenebbé is, és ahogy az egyes termékcsoportok egyre kisebb számú, ám egyre nagyobb mamutcégek kezébe kerülnek, elvész a szakmai szempontok prioritása, mind gyakrabban gépies marketing határozza meg a forgalmazást, és nem az orvostudomány, a betegek igényei. Yersin korában a pestis, különösen Ázsia országaiban pusztított. Ma is vannak az egész világot érintő, leküzdendő betegségek. Nekünk is el kell érnünk, hogy közvetlenebb legyen az orvosi biotechnológia kutatási eredményeinek hasznosítása. Mik a módszerek?

Legfontosabb a kutatás és kutatásfejlesztés meghatározása során a piaci igények érvényesítése. A technológiatranszfer nem az, hogy bármilyen kutatási eredményt eladjunk az iparnak, az pedig kezdjen vele valamit, ha tud. Viszont szívesen megmondja, hogy a piacán mire lenne szüksége, amihez kutatást, kutatásfejlesztést igényelne, esetleg szakembert (kutatói mobilitás) alkalmazna, képeztetne stb. Kérdezzék meg az ipari partnereket, és ne csak a nagyokat, hanem a kicsiket is; Magyarországon sok kis- és középvállalkozás (kkv) működik az egészségiparban.

A másik tényező a szellemi tulajdon- és iparjogvédelem. Panaszkodunk, hogy egyre kevesebb szabadalmi bejelentés érkezik, egyre kevesebb az oltalom (megjegyezzük: minden formában, nem csak a szabadalmaknál gond ez), és azok sem itthon hasznosulnak, vonzanak befektetést, teremtenek nyereséget és munkahelyet. Ha a kutatók a lokálisan már több hálózatba szerveződött kkv rendszereket felkeresnék és a kutatási eredményeiket azok javaslatainak megfelelően – akár közreműködésükkel – bejelentenék, nőne a bejelentések száma, és javulna a hasznosítások aránya.

A fentiek megoldása a kezdet, a cégeknek is magasabbra kell beállítaniuk a megvalósíthatósági szintet, a befektetési kultúrát, a kommunikációs és marketing-, valamint üzletiterv-készítést, a szabványosítást, a minőségirányítást, terminológiát stb. Ráadásul mindehhez nagy bizalomra van szükség a kutatóintézetek és az ipar között. Amolyan déjà vu példa: volt egyszer egy pólusprogram, amelynek egyik leg­lényegesebb eredménye lehetett volna a hasznos fórumok létrehozása. A klaszterek egyedül nem lehetnek erre képesek, és a pályázati támogatások túlzott igénye sem segíti őket.

Íme egy példa az erdeményes kutatásra. A rák kezelésében egyre elterjedtebb az immunterápia, ami igényli az immunválasz diagnosztikus szinten számszerűsített jellemzését. Nem újdonság ez, a biológiai paraméterek, a jellemző molekulák kimutatása, a nyiroksejtek és az antigén-bemutató sejtek fenotípusa ismert. Drága eszközt vagy új módszertant sem igényel. Olyan panelt kell megfelelő detektálórendszerrel kiegészítve összeállítani, ami a leghasznosabb információkat adja a kezelés meghatározásához és monitorozásához. A lelet objektivitásához szükség van a fénymikroszkópos képet elemző szoftverre, amely kvantitatív eredményeket ad, és van is ilyen már. Mi ebben az innováció? A paraméterek meghatározása, a detektálórendszer összeállítása, mikrosorozatok (micro-array), valamint a szoftveres alkalmazás illesztése. Cégünk, a Hisztopatológia Kft. a minap fejezett be egy ilyen fejlesztést.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka