2013. november 5.

Szerző:
S. K.

Corvinno Technológia Transzfer Központ • corvinno.hu

Innováció és a LivingLab

A Future Internet LivingLab (FILab) megalapításával a Corvinno Technológia Transzfer Központ által végzett kutatás-fejlesztési projektek eredményeinek hasznosítási és alkalmazhatósági lehetőségei jelentősen megnőnek. A LivingLab alapvetően a nyílt innováció paradigmájára épül, melyet leggyakrabban az innovációs tölcsérrel szoktak szemléltetni. Középpontban a felhasználó áll, míg a cél a tágan értelmezett felhasználói igények minél teljesebb kielégítése. Az igények és a válaszként keletkező megoldások újabb igényeket generálnak. A nyílt innováció lényeges vonása, hogy ezt a folyamatot szabályozottá kell tenni – persze nem hatósági eszközökkel. Az egyik hathatós regulátor az érdekeltek széles körének fokozott bevonása, legyen minden érdekelt (felhasználó, fejlesztő, gyártó, szabályozó) aktív részese a folyamatnak.


A FILab egyebek között azt a célt tűzte ki, hogy a vonzáskörébe tartozó vállalatokkal, kutató-fejlesztő műhelyekkel együttműködve valós kérdéseket, problémákat tárjon fel, kínáljon technológiai választékot a megoldásukra és inicializálja, kanalizálja a megoldás keresését. A probléma- és felhasználóérzékenység visszahat a kutatásokra is, abban az értelemben, hogy az alkalmazhatóság, a hasznosság kiemelt prioritás legyen. Nem szorítkoznak csak a technológiai innovációra (ami egyébként alapvetően a zárt innovációt jellemzi), hanem a szervezeti, de még inkább a társadalmi vagy közösségi innovációban való előrelépés az egyik fő ambíciójuk.

A FILab egyik alapítójaként a Cor­vin­no elsősorban a STUDIO ontológia alapú tudásfelmérő rendszerével kíván új alkalmazásokat generálni. A rendszer magja egy adott szakterület fogalmi rendszere, amelyet ontológiában ábrázol. Az ontologikus leképezés lehetőséget ad arra, hogy a fogalmak közötti relációkat is szemléltessék. Az ontológia egységes, különböző szakterületi ontológiák egymás mellett – és ahol ennek jelentése van –, egymással összefüggésben létez­nek. Az ontológia csomópontjaihoz a fogalom megértéséhez szükséges ismeretek kapcsolódnak. Ezek az ismeretek túlnyomórészt kognitív jellegűek, de az alkalmazott megoldásoktól függően az ún. soft skillek is kezelhetők. Ha fejlett szenzortechnológiát is lehet alkalmazni, akkor akár hard skillek is bekerülhetnek az ismeretek tárába (például Microsoft Kinectre épülő alkalmazással).

Az ismeretek és azok összefüggéseinek felhasználása függ az alkalmazási területtől, a MedAssess (Leonardo da Vinci program) projektben a cél a munkaerő toborzása, kiválasztása, karriertervezés, továbbképzés és munkában szerzett ismeretek validálása. A sokféle értelmezés közül a STUDIO kompetenciának a magas szintű, több területet érintő, összefüggő tudásterületet tekinti. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy a munkakörrel kapcsolatos elvárt kompetenciákat az üzleti folyamatokból származtassák, hiszen a szerepköröket a folyamatokat alkotó feladatok nevesítik, töltik meg tartalommal. A feladat megoldásához a STUDIO rendszer és az üzleti folyamat modellje egy szövegbányászati, ontológiatanulási alkalmazáson keresztül kerül összekötésre, ezt a ProKEX (EUREKA program) és az Eduworks (Marie-Curie program) projektekben fejlesztik.

A ProKEX megoldás egyik előnye, hogy amikor változik a folyamat – és ez egy reális feltevés a gyors alkalmazkodást kívánó tudásintenzív szervezetek esetében –, a munkakörökhöz tartozó elvárt kompe­tenciák is automatikusan változnak. Következésképpen az alkalmazottak felmérése és felkészítése vagy reallokációja is kompetencia alapon objektíve megalapozott lesz. A CentraLab projekt (Central Europe program) a közösségi innovációval kapcsolatos célkitűzést valósítja meg, az előzőekben ismertetett megoldást felhasználva egy olyan platformot kínál a különböző intézkedések, rendelkezések, irányelvek, röviden policyk kidolgozásához, amelybe minden érdekeltet bevonnak, de a problémameg­oldás, tervezés támaszkodik a szakterületre vonatkozó ismeretek aktív bekapcsolására.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka