Hamarosan megkezdődhet a hulladéklerakók rekultivációja

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (DAREH) 2006 márciusában alakult, jelenleg több mint 90 tagot számlál. A tagtelepülések közös célja, hogy a társulás területén található bezárt, megfelelő műszaki védelemmel nem rendelkező lakossági hulladéklerakókat rekultiválja, valamint korszerű hulladékgazdálkodási rendszer létrehozásával, az újrahasznosítást szolgáló szelektív hulladékgyűjtés és a komposztálás széles körű elterjesztésével csökkentse a lerakóhelyekre kerülő hulladék mennyiségét.


A feladat megvalósítása során a tagok hulladékátrakó állomások, hulladékkezelő művek, hulladékválogató létesítmények, hulladékgyűjtő udvarok és szigetek kialakítását, továbbá elhagyott, korszerűtlen hulladéklerakó telepek rekultivációját vállalták.
Az előkészítésre, tervezésre a KEOP-7.2.3.0. A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése című pályázaton ütemenként több mint 140 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyert a társulás, ehhez a tagönkormányzatok 15 százalékos önerőt biztosítottak, a tagtelepülések terheinek csökkentése érdekében pedig az Európai Unió Önerő Alap támogatására is sikeresen pályázott, így az önkormányzatok által befizetett önerő felét nyerte el.

Az első fordulós projektek során elkészültek az egyes hulladéklerakók környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációi, melyeket a Környezetvédelmi Felügyelőség jóváhagyott. Némely lerakók esetében geofizikai vizsgálatok elvégzésére is szükség volt, és természetesen a hiányzó, lejárt határidejű, illetve nem megfelelő minőségű rekultivációs terveket átdolgozott formában benyújtották az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséghez.

2011 elején mindkét első fordulós projekt zárása megtörtént. A második fordulós pályázati dokumentációkat az Új Széchenyi Terv keretében nyújtották be. Az I. ütem esetében 5,175 milliárd forint, míg a II. ütem esetében 5,139 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert a társulás.

Az I. ütem Támogatási Szerződését 2012 áprilisában írták alá, és megkezdődött a projekt végrehajtása. A közeljövőben kiválasztják a projekt lebonyolítását segítő cégeket, a műszaki ellenőri feladatokat ellátó, és természetesen a kivitelezést végző vállalkozókat is. A II. ütemre eddig nem sikerült Támogatási Szerződést kötni, tekintettel arra, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre a szükséges forrás, de amint ez változik – a társulás reményei szerint –, a szerződést is aláírhatják, és 2015 első feléig megvalósulhat valamennyi hulladéklerakó rekultivációja.

A KEOP-7.1.1.1. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukció első fordulójára benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződést 2011-ben írták alá. Az első fordulós projekt tervezett nettó összköltsége meghaladja a 200 millió forintot, a támogatási intenzitás 85 százalékos.

A pályázat megvalósításra szánt műszaki koncepciója jelenleg kidolgozás alatt áll, a tervezett ütemezés szerint még idén elkészülnek a szükséges tervek, és benyújtják a második fordulós pályázatot.
A www.dareh.hu honlapon a társulás a projektjeinek és működésének bemutatásán túl a mindennapi életben használható ismeretek is találhatók a többi között a komposztálásról, a szelektív hulladékgyűjtésről, a fenntartható életmódról.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Címkék

Innotéka