Gábor Dénes-díj felterjesztési felhívás

A NOVOFER Alapítvány idén is meghirdeti a Gábor Dénes-díj felterjesztési felhívását. A díj, melyet évente általában heten nyerhetnek el, az innovációs folyamatban alkotó módon részt vevő, a határainkon belül vagy kívül élő, kiemelkedő tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató magyar szakemberek fokozott erkölcsi elismerését szolgálja.


Az Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, felsőfokú képzéssel foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természettudományi egyesületek, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek, illetve szövetségek veze­tőit, továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakembereket, hogy jelöljék (terjesszék fel) Gábor Dénes-díjra azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív, jelenleg is tevékeny, az innovációt aktívan művelő magyar (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető) szakembereket, akik – itthon vagy határainkon túl – a természettudományos szakterületek valamelyikén:

  • kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak,
  • jelentős, a gyakorlatban az elmúlt öt évben be­vezetett, konkrét tudományos és/vagy
  • műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,
  • megvalósult tudományos, kutatási-fejlesztési, inno­vatív tevékenységükkel hozzájárultak a környe­zeti értékek megőrzéséhez, a fenntartható fejlődéshez,
  • személyes közreműködésükkel megalapozták és fenntartották intézményük innovációs készségét és képességét.

A díjak odaítéléséről a NOVOFER Alapítvány Ku­ra­tó­­riuma dönt.
A határainkon túl élő magyar alkotó elismerésére javaslatot tehetnek a hazánk határain túli (ezen a magyarság értendő a világban) magyar szakmai, valamint civil szervezetek és felsőoktatási intézmények vezetői is.
A díjak személyre szólnak, így alkotó közösségek csoportosan nem jelölhetők. A díj csak egyszer nyerhető el, és a Kuratórium nem adományoz posztumusz díjat.
Az ideális jelölt teljesen új tudást létrehozó szakember, akinek műszaki-szellemi alkotását eredményesen hasznosítják, aki ismereteit a gyakorlatban alkalmazza, látóköre messze meghaladja a szűken vett szakterületet, és a jelöléskor még nem töltötte be az 55. életévét.

Speciális feltételek

A Kuratórium az elmúlt öt évben folytatott, kiemelkedően eredményes innovatív teljesítmény elismeréseként Gábor Dénes-díjat adományoz a jelöltek közül kiválasztott, Magyarországon élő, magyar állampolgársággal rendelkező alkotónak, valamint a határainkon túl élő, magyar nemzetiségű, magyarul tudó alkotónak.

A jelölés megkívánt tartalma

Kitöltött és aláírt adatlap

A jelölő, a jelölt és az ajánlók adatai, valamint a jelölés rövid indoklása az előírt formanyomtatványon.

Jelölés

Legfeljebb 3, A4-es gépelt oldal terjedelemben a jelölés részletes indoklása, a jelölő aláírásával.

Mellékletek

  • A jelölt szakmai képzettségének és munkásságának legfeljebb 2 oldal terjedelmű ismertetése.
  • Az indoklásban hivatkozott alkotás(ok), illetve szakmai eredmények listája (maximum 3 A4-es oldal).
  • Két, a jelölőtől, illetve a jelölőszervezettől független, szakmailag el­ismert szakembernek a jelölt kitüntetését támogató ajánlólevele.
A jelölést mind elektronikusan (alapitvany@novofer.hu), mind papíralapon (1112 Budapest, Hegyalja út 86.) be kell nyújtani, a határidő 2019. október 10.

Eredményhirdetés és díjátadás: 2019. december.
Az adatlap, a felhívás és a jelöléssel kapcsolatos részletes tudnivalók letölthetők a: http://www.gabordenes.hu/palyazati-felhivasok címről.
További felvilágosítás: alapitvany@novofer.hu; tel.: +36 1 319 8913, +36 30 484 8004.


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka