2013. június 4.

SZE Tudásmenedzsment Központ • tmk.sze.hu

Felgyorsított utánpótlás-nevelés a Széchenyi István Egyetemen

Júniusban zárul a Széchenyi István Egyetem kétéves projektje, mely a tehetséggondozó műhelyek fejlesztését, valamint az intézmény nemzetközi vérkeringésbe való intenzívebb bekapcsolását célozta.


A Széchenyi István Egyetem három doktori iskolájára, négy szakkollégiumára, valamint a nagy hagyományokkal rendelkező Tudományos és Művészeti Diákköri mozgalomra fókuszált a tehetséggondozási projekt. A pályázat keretében megvalósított fejlesztések, kurzusok és tanulmányutak komoly segítséget nyújtottak a tudományos utánpótlás nevelésében, és emellett jelentős lökést adtak a fiatal egyetemnek, hogy csökkenjen a „tudományos távolsága” más hazai és vezető külföldi egyetemektől.

A doktori iskolák számos módon profitáltak az Európai Unió és a magyar állam finanszírozásában megvalósuló projektből: megélénkültek a kapcsolataik a nemzetközi tudományos szférával, együttműködési megállapodások születtek. Az oktatók és doktoranduszok szakmai rendezvényeken számolhattak be kutatási eredményeikről. Több külföldi kurzuson való részvételre is lehetőség nyílt, jelenleg például a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola hallgatója Japánban tanul földrengésvizsgálatot. A doktoranduszok pályázhattak különböző kutatási feladatok végrehajtásához, illetve publikációk megjelentetéséhez anyagi segítségre a TÁMOP-4.2.2/B konstrukció keretében.

A tehetséggondozás sajátos színterei, a szakkollégiumok elsősorban kurzusrendszerük fejlesztésére használták fel a tá­mo­­gatást, valamint arra, hogy hallgatóikat bevonják a kutatási fel­adatokba. A Baross Gábor Épített Környezet Szakkollégium tagjai például a helyi építőanyagok felhasználhatóságát vizsgálták. A projekt az egyetem motorfejlesztő, illetve alterna­tív hajtású járműfejlesztő csapatának munkáját is segítette. A Tehetséggondozási rendszer és a tudományos-képzési műhelyek fejlesztése a Széchenyi István Egyetemen című projekt további hozadékaként a szakkollégiumi tehetséggondozás kapcsolód­hatott a Tudományos és Művészeti Diákkör munkájához, illetve utánpótlás-nevelésként a doktori iskola tevékenységéhez is.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka