Erdősítéssel a klíma­változás ellen

Országfásítási Program kezdődött november­ben, melynek keretében több mint 550 hektár új erdőt telepítenek az állami erdő­gazdasá­gok területein jövő év áprilisáig.


Az éghajlat­változás kihívásaira hatékony válaszokat adhat az erdő­gazdálko­dás. Az erdősítés hőmérséklet-­csökkentő, növeli a levegő páratartalmát, alkalmassá teszi az erdő mellett lévő mezőgazdasági terület jobb kihasználását, továbbá segíti a szén­megkötő kapacitás meg­őrzését és növelését. Az Agrár­miniszté­rium közleménye szerint napjainkban hazánkban az egyetlen szén­elnyelő ágazat az erdő­gazdálkodás, és a szak­tárca által indított fásítási program­nak az a célja, hogy olyan ösztönző támogatási és jogi környezet alakuljon ki, amelynek köszön­hetően önkormány­zatok, magán­személyek, civil szervezetek és állami szereplők együtt­működésé­vel növelni lehet az ország fával borított területeinek nagyságát.

A hazai erdők évente 4-5 millió tonna szén-­dioxid-egyen­értéknek megfelelő üvegház­hatású gázt kötnek meg, ami jelenleg az országos kibocsátás 7-8 százalé­kát ellensúlyozza. A faanyag energetikai célú hasznosítása további mintegy 5 millió tonna fosszilis eredetű szén-­dioxid kibocsátását váltja ki. A becslések szerint az állami erdő­gazdasá­gok által ültetett új erdők egy évtized múlva évente további mintegy 8000 tonna szén-­dioxidot kötnek majd meg. Az Ország­fásítási Program­ban kétmillió facsemetét, valamint 100 tonna makkot használnak fel az ültetéshez, és 86 hazai település csatlakozik a projekthez.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka