2014. június 2.

Szerzők:
Dr. Apostol Tamás
Dr. Varga Dénes

ERFARET Erdő- és Fahasznosítási Tudásközpont Nonprofit Kft. • erfaret.hu

Envifor.eu – ingyenesen elérhető a szlovák–magyar tudományos portál

A soproni székhelyű ERFARET Erdő- és Fahasznosítási Tudásközpont Nonprofit Kft. és szlovák partnere, a pozsonyi székhelyű Centrum pre rozvoj 2011-ben sikeresen pályáztak a Magyar­ország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 keretében. A Free Web Portal on Environment, Forestry and Wood Science, röviden ENVIFOR-WEB címet viselő projekt (azonosító száma: HUSK/1001/2.5.2/0025) 2014 augusztusában zárul.


A program általános célja a szomszédos régiók közötti együttműködés kialakítása, támogatása, melyet a partnerek egy kétnyelvű digitális szakmai könyvtár létrehozásával kívántak megvalósítani. Az envifor.eu oldalon elérhető könyvtár tudományos tartalma elsősorban az erdészet, a faipar és a környezetvédelem 1950 és 2000 közötti időszakából merít, de kisebb mértékben bányászati vonatkozású publikációkat is tartalmaz. A könyvtár nyilvános, mindenki számára ingyenesen hozzá­férhető weboldalként működik. Különlegessége a kétnyelvűség: jelentős számú publikációnak van magyar és szlovák nyelvű összefoglalója. A szakkifejezések pontos megértését segíti a kétnyelvű szószedet, mely jelenleg több mint hatszáz kifejezést tartalmaz.

Az envifor.eu oldalon ingyenesen elérhető a szlovák–magyar erdészeti, faipari, környezetvédelmi digitális könyvtár

A kétéves közös munka során a konzorcium számos részfeladatot oldott meg. Az első a szakmai cikkek kiválasztása volt. A publikációk száma zavarba ejtő volt, hiszen az adott időszakban mindkét országban komoly kutatási programok folytak, esetenként párhuzamos tartalommal. A szakmai bizottság a publikációk gondos kiválasztása után 1000-1000 darab szakcikket javasolt kétnyelvű összefoglalókkal ellátni. Természetesen a tartalom lényegesen nagyobb, és a tervek szerint a kétnyelvű összefoglalók száma a jövőben növekedni fog. A kiválasztott publikációkat digitalizálni kellett. Az elkészült digitalizált oldalak száma jelenleg meghaladja a húszezret, ez a jövőben szintén gyarapodni fog. Fontos részfeladat volt a kétnyelvű szakmai szószedet elkészítése, hiszen a tudományos életben a szabatosság elengedhetetlen.

A projekt megvalósítása során négy alkalommal teremtettünk kapcsolatot a szakmai célközönséggel. Két-két konferenciát tartottunk Sopronban és Pozsonyban. Ezeken a rendezvényeken a tudományos élet képviselői, a szakemberek és a döntéshozók lehetőséget kaptak arra, hogy megismerkedjenek a projekttel, sőt javaslataikkal befolyásolni tudták a fejlesztőmunka irányát is.

A készülő digitális könyvtár bemutatása a szakmai közönség számára

Mind a szlovák, mind a magyar partner fontosnak tartja a projekt fenntartására, a digitális könyvtár további fejlesztésére és a naprakész működésre vonatkozó stratégia kidolgozását. Az anyagi források közös keresése mellett elengedhetetlen a kapcsolattartás a szakmai közönséggel, és kulcskérdés a könyvtár tartalmának folyamatos bővítése, a kijelölt szakterületek 2000. év utáni publikációinak megjelenítése az adatbázisban.

A projekt eredményeiről egy kétnyelvű brosúrában is beszámoltunk

Az elektronikus könyvtár széles körű hozzáférést biztosít a felhasználók számára. Míg a hagyományos könyvtári kutatás a szerző és a publikáció címének ismeretét igényli, addig a projektben kifejlesztett elektronikus könyvtár számtalan keresési lehetőséget biztosít. A tudományos kutatók, az egyetemi hallgatók, a döntéshozók vagy akár a laikus érdeklődők több mint húszféle keresési szempont közül válogathatnak, e szempontokat csoportosítva pedig még hatékonyabban használhatják az adatbázist.

Végezetül szeretnénk bemutatni a projekt egy érdekes eredményét. A magyar erdészeti oktatás rendkívül büszke hagyományaira, első­sorban a selmecbányai örökségre. A tradíciókat és ezt a gazdag örökséget eddig jobbára csak a magyar kutatók munkáiból ismerhettük meg, azonban a kétnyelvű e-könyvtár segítségével ezután magyar nyelven is olvashatunk a terület szlovák kutatási eredményeiről. A szlovák kollégák munkája kiegészítheti, árnyalhatja a magyar kutatók eredményeit. Természetesen ez fordítva is igaz, így hisszük, hogy közös munkánk erősíti a két ország közötti együttműködést és megértést az élet szerteágazó területein.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka