Emlékezés a hippokampuszban

A Sperlágh Beáta vezette kutatók közvetlen kapcsolatot mutattak ki a P2X7 purinerg receptor (P2X7R), valamint a piramissejtek növekedése és nyúlványaik képződése között a hippokampuszban.


A gyulladásos folyamatok döntő szerepet játszanak a megváltozott agyműködésben és az olyan neurológiai betegségek és rendellenességek kialakulásában is, mint a stroke, az Alzheimer-kór, a Parkinson-kór, az epilepszia, a demencia, továbbá az idegrendszeri fejlődési zavarok. Ez utóbbiak közül például az autizmus és a skizofrénia feltehetően az agy fejlődésének kritikus pontjain bekövetkező kóros gyulladásos események következményei. A kutatás egyik fő célja annak kiderítése volt, hogy lehetne-e a P2X7 receptor terápiás célpont ezekben a rendellenességekben.

Közvetlen kapcsolat a P2X7 purinerg receptor és a piramissejtek növekedése és nyúlványaik képződése között.Primer hippokampális tenyészetekből szár­mazó kontroll (vad típusú, P2X7 WT), vala­mint P2X7-hiányos (P2X7 KO) idegsejtek konfokális lézer pásztázó mikroszkópos képe. A képek jól mutatják a receptor hiánya okozta morfológiai különbséget.

Az ELKH Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI) Sperlágh Beáta vezette Molekuláris Farmakológiai Laboratóriumának kutatói a Madridi Autonóm Egyetem munkatársaival együttműködve mutatták ki a közvetlen kapcsolatot a P2X7 purinerg receptor (P2X7R), valamint a piramissejtek növekedése és nyúlványaik képződése között. A felfedezés kulcsfontosságú lehet a normális agyfejlődés kritikus időszakainak hátterében álló mechanizmusok megértéséhez.

Sperlágh Beáta munkacsoportja az elmúlt húsz évben sikeresen azonosította egyebek között a depresszió, valamint a skizofrénia és több más idegrendszeri fejlődési zavar új purinerg gyógyszercélpontjait. A ta­nulmányt a The Journal of Neuroscience című folyóiratban tették közzé.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka