Csökkenő pókállomány

Az Agrártudományi Kutatóközpont (ATK) és az Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) kutatói a hasznos pókok mezőgazdasági területeken tapasztalható jelentős visszaszorulására hívják fel a figyelmet.


Az ATK Növényvédelmi Intézete, valamint az ÖK Lendület Táj- és Természetvédelmi Ökológiai Kutatócsoportjának kutatói a mezőgazdaságban hasznos szerepet betöltő pókok állományainak hosszú távú változását tanulmányozták.

Annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy a kutatás során tapasztaltak a globális klímaváltozásra vagy a helyi tényezők megváltozására vezethetők-e vissza, egy 23 évvel ezelőtti, két évig tartó vizsgálatot ismételtek meg egy peszticidekkel nem kezelt lucernaföldön és füves szegélyében. A gyűjtési időszakot, a módszereket és a mintavételt illetően a 23 évvel korábban alkalmazott protokollt reprodukálták.

A természetközeli szegély és a lucernatábla 23 éve még jól elkülönülő pókfajösszetétele mára láthatóan közelít egymáshoz.

A kutatók a vizsgálatok eredményeinek összevetésekor a lucernában 45 százalékkal, míg a földet övező füves szegélyben 59 százalékkal kevesebb pókegyedet találtak. Ugyanakkor a fajgazdagságban csak minimális csökkenést, inkább egyes fajok kicserélődését és sok gyakori faj állományának megtizedelődését tapasztalták. A vizsgálat nemcsak a hasznos pókok visszaszorulásának veszélyére hívja fel a figyelmet, hanem arra is rámutat, hogy a jelenség nem vezethető vissza esetleges lokális változásokra. Az intenzív tájhasználat, a természet visszaszorulásának kedvezőtlen hatásai jól ismertek, a mostani kutatás mindezt újabb érvekkel támasztotta alá.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka