2012. július 4.

Szerző:
Simon Cs. József

Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft. • kevitervakva.hu

Csapadékvíz-elvezető hálózatok épülnek a Közép-Tisza-vidéken

Az átlagosnál nagyobb csapadék esetén azonnal megnő a belvízzel veszélyeztetett települések száma a Közép-Tisza-vidéken, illetve a Nagykunságban. Ezt felismerve kezdődött el a Vásárhelyi-terv Továbbfejlesztése (VTT) programhoz kapcsolódóan a Közép-Tisza-vidék régióban hat település belterületi csapadékvíz-elvezetés tervezésének előkészítése, majd ennek folytatásaként a kivitelezési program előkészítése – mondta lapunknak Veres Endre, a szolnoki székhelyű Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft. irányító tervezője.


A Kunhegyes, Abádszalók, Jász­ki­sér, Vezseny, Tiszasüly és Ti­sza­bura települések belterületi csapadékvíz-elvezetését szolgáló program az első tervek elkészítésével, három évvel ezelőtt kezdődött. Jelenleg az elkészült kivitelezési terveket ellenőrzi a projekt műszaki és terv­ellenőre. A szükséges mértékben javított tervek alapján veszi kezdetét a közbeszerzés kivitelezési eljárása. Egyelőre a projekt első üteme valósul meg, mert a települések teljes belterületét átfogó és mentesítő műszaki hálózat kivitelezési költségét a három esztendővel ezelőtti áron számolva is mintegy 4,5-5 milliárd forintra becsülték. Már akkor is jelezte a kormányzat – tette hozzá Veres Endre –, hogy a programot műszakilag szűkíteni kell, és a kivitelezés első üteme csak a legszükségesebb műszaki beavatkozások megvalósítására terjedhet ki. Ezért a tervek műszaki tartalmát a legfontosabb belvízrendezési, belvíz-elvezetési feladatok megvaló­sítására kellett módosítani.
Az új belterületi csapadékvíz-elvezetési hálózatok az uniós jogharmonizációval az úgynevezett kétéves gyakoriságú, nagy hevességű záporokból eredő lefolyás elvezetésére is alkalmasak lesznek. Ez azt jelenti, hogy a korábban belvízi elöntésből kárt okozó csapadékok ezután nem veszélyeztetik a településeket, ellenkezőleg: a hálózat alkalmas lesz arra, hogy megfelelő biztonságot nyújtson az ott élőknek. A hat településen körülbelül 25 ezer lakos életminősége javul majd. Összesen 150 kilométer hosszú csapadékvíz-elvezető hálózat épül meg, elválasztott rendszerben a szennyvizektől.

Belvízátemelő építése a Keviterv Akva Kft. tervei alapján

Mivel a települések síkvidéki vízgyűjtő területeken fekszenek, esetenként igény mutatkozik a gravitációs mellett a szivattyús vízátemelés kiépítésére, amelyet a vízelvezetési útvonalon – amennyiben szükséges – más-más helyen alakítanak ki. A műszaki megoldás szempontjából általában a nyitott rendszerű csapadékvíz-elvezetési hálózatra van nagyobb igény, aminek az üzemeltetése egyszerűbben, olcsóbban megoldható saját erőből is. Ugyanakkor különböző – például balesetvédelmi, műemléki, természetvédelmi – okok miatt gyakran kell felszín alatti zárt elvezető csatornákat építeni. Ezek üzemeltetése, javítása már bonyolultabb. Mindezek figyelembevételével született meg az engedélyezési dokumentáció, majd a kiviteli terv.
A tervezett projekt teljes beruházási költsége 2,5 milliárd forint, ami az egyes települések között különböző arányban oszlik meg. A tervezési feladat egyébként közepes nagyságrendűnek számít a vállalkozás üzletmenetében.

Veres Endre beszámolt a Keviterv Akva Kft. folyamatban lévő, VTT-hez kapcsolódó másik nagy projektjéről is, az előkészítés alatt álló Jászsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer munkálatairól. Ennek lényege, hogy a meglévő Jászsági-főcsatornából kiágazva épülne meg
a Jászsági-főcsatorna meghosszabbítása, a főcsatorna Zagyvai-ága. Ez a dél-hevesi és jászsági területeket kelet–nyugati irányban átszelő főcsatorna lenne, amelynek hatásterülete Kisköre, Tarnaszentmiklós, Hevesvezekény, Pély, Jászivány, Jászkisér, Jászapáti, Jásztelek, Jászladány, Alattyán, Jánoshida, Jász­alsó­szentgyörgy, Jászboldogháza, Szászberek, Újszász, Zagyvarékas és Szolnok települések külterületét, mintegy 30 ezer hektárt érint. Ha elkészül a főmű, számottevően javul a térség vízellátásának minősége, ezen belül a Zagyva – különösen nyáron kritikus szintet elérő – vízminősége, illetve vízhozama.
A tervezett Jászsági-főcsatorna Zagyvai-ág az érintett térség meglévő belvízvédelmi létesítményeivel összhangban szolgálja majd – a vízgazdálkodási igényeket figyelembe véve – a főmű hatásterületén jelentkező belvízelvezetést, illetve vízhiánypótlást biztosító vízszolgáltatást. Az utóbbi révén, a mezőgazdasági igényeken kívül a természetvédelmi területek vízigényét is ki lehetne elégíteni ebből a létesítményből, emellett a vízi útvonal mellett elhelyezkedő ipari üzemek, egyéb vállalkozások gazdálkodásához szükséges vízigény is biztosítható lenne. Ugyanakkor a főmű vízkészlete tartalék ivóvízbázis is lehet bármely, a főmű mentén fekvő település számára.
A Jászsági-főcsatorna Zagyvai-ága a teljes Jászsági-főcsatorna továbbfejlesztési program első üteme csupán. A program előkészítő tervezési munkálatai már 15-20 évvel ezelőtt elkezdődtek, és remélhetőleg hamarosan tovább folytatódhat a konkrét tervezési feladat, miután a végleges nyomvonalváltozatot elfogadják.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Címkék

Innotéka