2012. április 5.

Szerző:
Szabó C. Szilárd

EDF DÉMÁSZ Zrt. • edfdemasz.hu

Biogázerőmű Szeged határában

Szeged határában a napokban adták át az EDF DÉMÁSZ Zrt. többségi tu­laj­doná­ban álló Zöldforrás Energia Kft. 1200 kilowatt névleges kapacitású biogázerőművét, amelyben sertés hígtrágyából és silókukoricából állítanak elő villamos és hőenergiát. A közel 1,3 milliárd forintos létesítmény kapcsán az EDF DÉMÁSZ Zrt. elnök-vezérigazgatója, Thierry Le Boucher, a beruházó Zöldforrás Energia Kft. ügyvezetője, Fodor Zsolt és a kivitelező Inwatech Kft. ügy­vezetője, Eszes Zsolt is az együttműködést és a partnerséget hangsúlyozta.


A szegedi biogázerőmű ötlete több évre nyúlik vissza. A Szegedi Tudomány­egye­te­men már évtizedek óta folynak kutatá­sok a biogázgyártás hatékony­ságának bio­tech­nológiai eljárásokkal történő javításával kapcsolatban, amelyeket az EDF DÉMÁSZ Zrt. pénzügyileg is támogatott. A biogáz­üzem megépítésére Zöldforrás Energia Kft. néven létrehozott cég az EDF DÉMÁSZ Zrt. többségi tulajdonában áll. Kisebb­ségi tulajdonos a cégben a növényter­mesz­téssel foglalkozó Agroplanta Kft., a ter­ményszárí­tást végző Karotin Kft., a sertéstenyész­tő Pigmark Kft., valamint a Szege­di Tu­do­mány­egyetem tulaj­donában álló Deak Zrt., amely az alapkutatásokat végezte. A kö­zel 1,3 milliárd forintos beru­házás – amelynek megvalósítását 625 millió forinttal tá­mo­gatta az Európai Unió – alapkövét tavaly június­ban tették le Sze­­­ged határában, az M43-as autó­pálya és a Sándorfalvi út keresz­teződésében. A létesítmény műszaki átadását decemberben tartották.

A beruházás kivitelezője, a budapesti székhelyű Inwatech Környezetvédelmi Kft. épített már biogázüzemet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Csengersimán, illetve Gyulán. A kivi­telező cég ügyvezető igazgatója, Eszes Zsolt szerint nagyon fontos egy ilyen projektben a partnerség. Elmondása szerint a fermentorok kialakítása tekintetében technikailag nincs különbség az általuk korábban épített, illetve a most átadott szegedi biogázerő­­mű között. „Az alapanyagok viszont külön­böznek, azok előkészítése és adagolása az igazi kihívás.
A gyulai biogázüzem­nél van például almos trágya is. Komoly és komplex feladatot jelent, ahol nagyon sokféle, hét-nyolc alapanyag van, s abból kell megteremteni azt a teljesítményt, amit a beruházó eltervezett. Igazából ez a nagy különbség a bio­­gáz­üzemek között” – hangsúlyozta Eszes Zsolt.

Fodor Zsolt (középen) bemutatja az új üzemet

A beruházó Zöldforrás Energia Kft. ügyvezetője, Fodor Zsolt elmondta: évente 17 ezer tonna, a mezőgazdasági cégek által termelt silókukoricát és 19 ezer tonna, a Pigmark Kft. sertés­tele­pein keletke­ző hígtrágyát használ föl a Zöld­forrás Biogázerőmű, mely jelenleg 40 százalékos teljesítménnyel működik, de ezt folyamatosan növelik a műszaki átadás óta. „Reményeink szerint két-három hónapon belül 100 százalékos teljesítményt tu­dunk elérni, s fel tudjuk futtatni a biogáz­üzem kapacitását 1200 kilowatt teljesítményre. Az erőműben keletkező 6,9 gi­ga­­­wattóra hőenergiát – a biogázerőmű fer­mentorai­nak működ­tetése mellett, amelyeket 38 fokra kell felfűteni – nyáron a Karotin Kft. szárítója, télen pedig a Pigmark Kft. sertéstelepe hasznosítja majd. Az éves szinten megtermelt – mintegy 3400 háztartás igényét fedező – 7,5 gigawattóra villamos energiát az országos villamos hálózatba táplálják be, melyet megvá­sárol a Magyar Villamos­energia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. Az erőműben kelet­kező rothasztott mellékterméket a nö­vény­termesztő cégek hasznosítják természetes trágyapótlóként” – mondta Fodor Zsolt, aki szerint nem egyszerű ilyen pro­jektet előkészí­teni, menedzselni, finanszírozni úgy, hogy fél év van rá. A projektben ő is az együttműködést hangsúlyozta. Mint ahogy Thierry Le Boucher is. Az EDF DÉMÁSZ Zrt. elnök-vezér­igaz­gatója szerint a Zöldforrás Biogázerőmű a partnerek törté­nete is. „Az építéshez szükség volt a partnerszellemiségre. És szükség lesz rá azért is, hogy a lehető legjobb feltételek között üze­meltessük az erőművet – hangsúlyozta Thierry Le Boucher.– Az EDF Csoportnak fon­tos a Zöldforrás Biogázerőmű, hiszen ez az első alkalom, hogy az EDF DÉMÁSZ megújuló energiát hasz­nosító erőművet épített. A cégcsoport Magyar­or­­­szá­gon is fejleszteni akarja a megújuló energiákat, s a jövőben több és nagyobb erőműveket fogunk építeni. Már ismerünk olyan helyeket, ahol hasonló beruházásra lenne mód, de előtte meg akarjuk ismerni ennek a biogázerőműnek az eredményeit. Ezenkívül mindenképpen meg kell vizsgálni a támogatási lehetőségeket is” – fogalmazott az új üzem átadásán EDF DÉMÁSZ Zrt. elnök-vezérigazgatója.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka