2018. szeptember 5.

Szerzők:
Hock Benedek
Fotó: NIF Zrt.

Az Ebes–Debrecen vasúti vonalszakasz korszerűsítése

A MÁV 100a és annak folytatása, a 100-as vonal az ország egyik forgalmas nemzetközi fővonala, amely a fővárost köti össze Debrecennel, az ország második legnépesebb városával. A hosszú évek alatt kialakult pályahibák kijavítása, a vasúti és közúti közlekedés iránt támasztott egyre magasabb igények miatt komplex felújítási munka megvalósítása vált szükségessé.


A Budapest–Szolnok–Debrecen vasútvonal átfogó korszerűsítésére ütemezetten kerül sor. Ennek megfe­lelően a Püspökladányig tartó vonalszakasz pálya- és egyéb létesítményeinek felújítása 2015-ben befejeződött, és át is adták a forgalomnak.

A kormány az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Kormányhatározat szerint döntött a Püspökladány–Debrecen vasúti vonalszakasz korszerűsítéséről és az azt biztosító forrásról. A fejlesztés a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul meg. Célja a 44 kilométer hosszú Püspök­ladány–Debrecen vasúti vonalszakasz engedélyezett sebességének 160 km/h-ra, míg a megengedett tengelyterhelésének 225 kN-ra növelése, valamint az ezzel kapcsolatos feltételeket megteremtő infrastruktu­rá­lis fejlesztés, ami a pálya és az állomások átépítését és létesítmé­nyeinek (al- és felépítmény, vágányhálózat, mérnöki létesítmények, felső­­vezetéki rendszer) felújítását foglalja magában. Mindezek megvalósulásával elérhető a szolgáltatási színvonal növekedése, a menetidő csökkenése, megteremthető a biztonságos és környezet­ba­rát közlekedés, ami együttesen a terület fejlődését segíti elő.
A beruházó által lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként a Püspökladány és Ebes állomások közötti vonalszakasz kivitelezését 2017 júniusában – 160 évvel a vonal megnyitása után – meg is kezdte az RV2020 Konzorcium (melynek vezető tagja a V-Híd Zrt., tagja az R-Kord Kft.).
A Püspökladány és Ebes állomások közötti szakasz folytatásaként a „Vállalkozási szerződés keretében az Ebes (kiz.)–Debrecen (kiz.) a 2105+00–2181+50 szelvények közötti vasúti vonalszakasz teljes átépítése és a kapcsolódó munkák megvalósítása” című projektet 2017 júliusában írta ki a beruházó NIF Zrt., és még az év vége előtt szerződést is kötött a munkákat elnyerő Ágod-völgye Konzorciummal (melynek tagjai szintén a V-Híd Zrt. és az R-Kord Kft.).

A beruházás főbb műszaki paraméterei

Ebes állomást elhagyva, a tervezett 2101+50 szelvényben kezdődik az átépítés – csatlakozva a már folyamatban lévő Püspökladány–Ebes projekthez –, és a 7650 méter hosszú átépítési szakasz Debrecen határában, a Szennyvíztelepi átjáró után ér véget.
Kétvágányú, 160 km/h sebességre és 225 kN tengelyterhelésű közlekedésre alkalmas pálya létesül, és átépítjük a belvízzel gyakran sújtott területen a műtárgyakat is, valamint teljesen megújul a felsővezetéki rendszer.

Egy mezőgazdasági átjárót átépítünk, két útátjárót – köztük a forgalmas 4805-ös jelű útét – megszüntetünk. Egy új közúti felüljáró épül, mely a 4805-ös utat vezeti át a vasúti pálya és a 4-es számú főút felett, majd egy új körforgalmú csomópont biztosítja a forgalom zavartalan elosztását Debrecen nyugati városrészei, valamint a 4-es számú főút felé. Az építéshez kapcsolódóan kiszélesítjük és új, jelzőlámpás csomóponttal tesszük biztonságosabbá a 4-es út érintett szakaszát.

Az átépítés kötöttségei

A terület előkészítésekor különös gonddal kellett eljárni, főleg ami az eddig beépítetlen részeket, a felüljárót és az útépítési munkákat illeti. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságával folyamatosan együttműködve sikerült az irtási munkákat a védett állatok háborgatása nélkül elvégeznünk. Ezt követte a tűzszerészeti vizsgálat, melynek során a korábban mezőgazdasági művelés alatt álló területeken aknagránátokat és még éles töltényeket is eltávolítottak a szakemberek. Ezután a Déri Múzeum régészeinek munkája következett, akik jó állapotú, avar kori sírhelyet tártak fel, és felszínre kerültek egy harcos maradványai, fegyverével és lovával együtt.

Forrás: V-Híd Zrt.

A forgalmas vasútvonal teljes kizárására természetesen nem kerülhetett sor, az átépítés idején egy vágányon folyamatosan biztosítani kellett a vonatok közlekedését. Ezenfelül az átépítést végző gépek mozgását és azok kiszolgálását is folyamatosan egyeztetni kellett az Ebes állomás átépítését végző projekttel is, melyben cégünk szintén vezető szerepet vállal.
Az átépítéskor – az engedélyezési terveknek megfelelően – az új vágányok mintegy 30 centiméterrel magasabbra kerülnek, mint a meglévők. Ebből következik, hogy amikor a jobb vágány már átépült, a bal pedig még az eredeti szinten volt, a vasutat keresztező átjárókat a közúti forgalom elől le kellett zárnunk, mert azokon nem tudtak biztonságosan áthaladni a gépjárművek. Ez újabb összehangolási feladatot jelentett a kapcsolódó Püspökladány–Ebes projekttel, ugyanis nem lehetett egyszerre lezárni Ebes állomás átjáróját és az Ebes–Debrecen projekt átjáróit, mert ebben az esetben a vasútvonaltól délre lévő területeket közúton csak elfogadhatatlanul nagy kerülővel lehetett volna megközelíteni.

A munkák várható ütemezése

Idén átépül a vasúti pálya és a hozzá szorosan kapcsolódó létesítmények többsége, így 2019-ben már mindkét felújított vágány a közlekedő vonatok rendelkezésére fog állni.

Az útépítési munkák közül a 4805-ös utat és a Szennyvíztelepet összekötő új út készültsége már lehetővé teszi a forgalom fogadását, ezért a Szennyvíztelep burkolt úton való megközelítése biztosított, továbbá a 4805-ös út forgalma is átterelhető lesz az itteni vasúti átjáróhoz, annak megnyitása után.
A felüljáró építési munkái megkezdődtek, az új híd gerendáinak beemelése a jövő év első felében várható, és azzal párhuzamosan elindulnak az új körforgalmú csomópont építési munkái, valamint a 4-es számú főút új csomópontjának kialakítása is.

Kitekintés

A már idézett kormánydöntésnek megfelelően a beruházó NIF Zrt. folytatja a 100-as vonal teljes felújításának megvalósítását, mely egyrészt biztosítja az utasok Budapest és Debrecen közötti gyors és kényelmes vasúti közlekedését, másrészt lehetőséget teremt az európai normáknak megfelelő teherforgalmi kiszolgálásra.
A V-Híd Zrt. az ország legnagyobb vasútépítési projektjeinek irányításában és kivitelezésében vesz részt. Munkatársaink szaktudása, kiemelkedő elméleti és gyakorlati ismeretei mellett sikerünk kulcsa a csapatmunka. Cégünk projektszervezetei külön-külön és együtt dolgoznak az elnyert beruházások megvalósításán.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka