2018. augusztus 1.

Szerző:
Bánkuti Máté

A Kelenföld–Százhalombatta vonalszakasz korszerűsítése

A 40-es számú vasútvonal Magyarország egyik legforgalmasabb, leginkább igénybe vett vonala. Mind a személyszállítást, mind a teherforgalmat illetően jelentős forgalom gördül át rajta évről évre. A Budapesthez közeli szakaszán kiemelkedően magas a személyforgalom, mert a fővárosba ingázók közül igen sokan veszik igénybe. Mindezek szükségessé tették a vasúti pálya átépítését, az elavult rendszer korszerűsítését, valamint a kor elvárásainak megfelelő színvonal biztosítását.


Előzmények, előkészítés

A több mint 130 éves, kétvágányú, villamosított vasútvonalon több sebességkorlátozást kellett bevezetni, és a pálya­hibák miatt is megnőtt a menetidő. Ezt, elsősorban a személy­forgalmi igények miatt is, meg kellett szüntetni, továbbá a megengedett tengelyterhelést és pályasebességet is növelni kellett. A korszerűsítés engedélyezési tervei 2008-ban kaptak üzemeltetői jóváhagyást, utána a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. 2015-ben írta ki a tendert. A Kitérő 2016 Konzorcium (melynek konzorciumvezető tagcége a V-Híd Zrt., konzorciumi tagja az A-Híd Zrt.) megnyerte a pályázatot, így 2016 decemberében hatályba lépett a szerződés. Ezután megkezdődtek az előkészítési és kivitelezési munkálatok.
Az önkormányzatokkal folytatott egyeztetések mellett lakossági fórumokat is tartott a beruházó (NIF Zrt.) és a kivitelező (Kitérő 2016 Konzorcium) annak érdekében, hogy minél több információval és minél kevesebb problémával valósuljon meg a kivitelezés, elsősorban a sűrűn lakott részeken. Az ünnepélyes alapkőletételre 2017 májusában került sor.

Főbb műszaki paraméterek, kötöttségek, nehézségek és kihívások

E beruházás keretében – Kelenföld állomás korábbi korszerűsítési munkáit folytatva – a 14+80 szelvénytől kezdődően több mint 20 km-nyi hézagnélküli vasúti vágányt építünk át teljesen. Az al- és felépítményt szintén korszerűsítjük, az állomási vágányokkal együtt ez meghaladja a 49 km vágányhosszt, mely 27 db felújítandó műtárgyat keresztez. A fővonali kitérők beépítése és cseréje összesen három állomáson valósul meg, 65 csoport mennyiségben, közülük 50 csoport váltófűtéssel készül. Az állomási kapcsolatok észszerűsítésére is lehetőség nyílt, ennek köszönhetően megújult Háros, Nagytétény-Diósd, illetve Érd állomás teljes vágányhálózata. Ezeken kívül Budafok, Barosstelep, Érdliget és Érd felső megállóhelyeken megújul a térvilágítás. Öt új gyalogos- és peronaluljáró létesül, a beavatkozással érintett megállóhelyeken és állomásokon pedig sk +55 cm-es peron épül az utasok biztonsága érdekében.

Érd állomás, 2017. szeptember

A tender jelentős mennyiségben tartalmaz útépítési feladatokat, ennek keretében három külön szintű és hat szintbeni közúti keresztezés újul meg 1 db párhuzamos úttal együtt. Kiemelt forgalmú és jelentőségű körforgalmak valósulnak meg a XXII. kerületi Növény utcai külön szintű keresztezés csatlakozásában, melyek kétsávosak lesznek, továbbá a közúti forgalomnak történő átadásuk után megszűnik a Nagytétényi úti szintbeni átjáró.

Mivel vágányzár nélkül megoldhatatlan e vonalszakasz korszerűsítési munkáinak kivitelezése, ezért ideiglenes biztosítóberendezést alakítunk ki Érden. Ennek köszönhetően a Pusztaszabolcs felől érkező vonatok Érd felső megállóhelyen megállnak, majd Tárnokon és Érd alsón keresztül közlekednek több mint egy éven keresztül Budapest felé.

A járulékos távközlési és kábelalépítményi munkákon kívül nagyszámú közműkiváltásra lesz szükség, és ez szintén jelentős része a projektnek. Elsősorban zajárnyékoló falak létesülnek a beavatkozással érintett szakaszon a zaj csökkentésére. Azokon a helyeken, ahol nem lehet zajárnyékoló falat elhelyezni, egyéb aktív és passzív védelmi megoldásokkal valósul meg a zajterhelés csökkentése.

2017-ben elkészült munkarészek

A 30-as számú vasútvonal Budafok megállóhelyig párhuzamosan halad a 40-es, e projektben korszerűsítendő vasúti vonalszakasszal. Tekintettel arra, hogy a teljes kizárás idején nem lehetséges a 30-as számú vasútvonal forgalmának zavartatása, így a V-Híd Zrt. 2017-ben elvégezte a Budafok megállóhelyen szükséges vágányelhúzási munkákat annak érdekében, hogy az ebben a projektben kiszélesített közép­peronra tervezett perontetők létesítése, valamint a szélső peron új helyszínen történő megépítése akadálymentesen megvalósulhasson. Szintén a projekt részeként készül el a szélső peron megközelítését szolgáló lépcső és támfal is.

Szintén 2017-ben építettük át – folyamatos vonatforgalom mellett – két ütemben Érd állomás teljes vágányhálózatát, a hozzá kapcsolódó felsővezetéki munkarészekkel és alul­járóval együtt. Szintén folyamatos, egy vágányon zajló vonat­forgalom mellett került sor a nyílt vonalon először a bal, majd a jobb vágány átépítésére. A korábbi, elavult állomási vágányhálózat korszerűsítése lehetővé teszi az emelt szintű forgalmi feladatok ellátását, továbbá az akadály- és balesetmentes utasforgalom lebonyolítását.

Érd állomás, 2017. szeptember

Az érdi Főnök utcai útátjárótól a 219+00 szelvényig tehát új felsővezeték alatt, új al- és felépítményen, az újonnan létesült zajvédő falak között haladnak a szerelvények. Nem a tender részeként, de kapcsolódó projekt keretében új közúti híd épül Érden a 40-es számú vasútvonal fölé, illetve felújítás alatt áll az érdi állomásépület is, szintén egy kapcsolódó projekt részeként. Mindezek elkészültével az érdi lakosok a NIF Zrt. beruházásainak eredményeként kiemelkedően magas színvonalú közlekedési lehetőségeket kapnak.

Érd állomás, 2017. december

Háros állomáson a raktárépületeket elbontjuk, ezek helyén új aluljáró, új vágány és P+R parkoló létesül. A Budafok megállóhely végponti oldalán az egykori felvételi épületet és zarándokházat is elbontjuk, ezek is akadályozták volna a szélső peron kialakítását.

2018. évi munkák

Február 26-án megkezdődött a teljes kizárásos vágányzár, így a Kitérő 2016 Konzorcium teljes kapacitásával folytatja a munkák kivitelezését és a későbbi munkafázisok előkészítését. Az érintett vasúti vonalszakasz átépítése – teljes kizárásos vágányzárban – igazodik a megrendelő által a tenderezés során megfogalmazottakhoz. Ennek szellemében elfogadták a MÁV Zrt. által a vállalkozói vasúti forgalmi technológiát is. Így mind a vágánybontási, mind a műtárgyátépítési munkák több helyszínen is egy időben folynak. Az állomási és a nyílt vonali részeken is dolgozunk, és emellett folyamatosan biztosítani kell valamely irányból és valamely vágányon két iparvágány kiszolgálását. A bontási munkák részeként leszereljük és kikapcsoljuk a kizárással érintett útátjárók egyes részeit, továbbá technológiai okok miatt lezárják a XXII. kerületben található Vágóhíd utcai aluljárót. Ebben az évben több mint 15 km-nyi vasútvonalat építünk át-, illetve meg, a kitérők jelentős része 2018-ban épül be Háros és Nagytétény-Diósd állomásokra, valamint idén készülnek el a peronok és perontetők is. A zajvédő fal építése a legtöbb esetben a vágányépítési munkákkal párhuzamosan kezdődik, a közműkiváltások pedig megelőzik azt.

2019. évi munkák

2018-ban, illetve 2019 márciusáig a Kitérő 2016 Konzorcium elvégzi a teljes kizárásos vágányzár alatt az átépítési munkák jelentős részét. A 2019-re tervezettek szerint egy vágányon történő vágányzár bevezetése mellett már kizárólag Érd felső megállóhely átépítési munkái várhatók: a peron sk +55 cm-re történő megemelése, a megállóhely területén található műtárgyak átépítése és a vágányok korszerűsítése. Szintén jövőre kerül sor az útépítési munkák jelentős részének kivitelezésére, így a P+R parkolók és a Növény utcai körforgalmak megépítésére.

Összefoglalás, csatlakozó projektek

A Kelenföld–Százhalombatta vonalszakasz korszerűsítésének eredményeként a vasúti elővárosi közlekedésben részt vevők modern, biztonságos és akadálymentes útvonalakon vehetik igénybe a MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő vonalakat. A teherforgalmat bonyolító társaságok pedig a nemzetközi vasút­vonalakról szóló európai megállapodásoknak megfelelő szolgáltatási színvonalon végezhetik szállítási tevékenységüket.

A V-Híd Zrt. egyik alappillére a munkatársak szaktudása, akik – a magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretek mellett – kimagasló szakmai múlttal és tapasztalattal rendelkeznek a vas­útépítés területén. Cégünk – kiemel­kedő minőségű munkájának és technikai felkészültségének köszönhetően – a Kelen­föld–Százhalombatta projekten kívül számos, ország­szerte folyamatban lévő projekt megvalósításában vesz részt.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023
Címkék

Innotéka