2013. június 4.

Szerző:
Bencze Áron

A jó nem elég, csak a tökéletes!

Ne íróasztal mellől próbáljunk megoldásokat keresni, a berendezések között eltöltött idő és az erőművi dolgozók véleménye együttesen adják az inspirációt – állítja dr. Pammer Zoltán, a PaB Kft. tulajdonosa. A cég évek óta tart előadásokat az Országos Atomenergia Hivatal által rendezett TSO szemináriumokon.


Gőzfejlesztő búvónyílás tömörítő egység végeselem modell

Idén áprilisban a hatósági TSO szemináriumon a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítási engedélykérelméhez csatolt dokumentumok hatósági felülvizsgálatának tapasztalatairól beszélt. Mi a jelentőségük ezeknek az okiratoknak?
– Ezek a dokumentumok alapozzák meg a további húszéves üzemeltetés lehetőségét. Ha figyelembe vesszük, hogy az atomerőmű az elmúlt harminc évben a hazai villamosenergia-termelés majdnem felét adta, akkor nem kell hangsúlyozni az ügy jelentőségét: egyetlen „kapavágás” nélkül egy hatalmas erőművi kapacitáshoz jutunk. Amilyen hatalmas ez a termelőkapacitás, olyan hatalmas feladatot jelent azonban a szakemberek számára az atomerőművekre vonatkozó nemzetközi előírások által megkövetelt biztonság folyamatos fenntartása. Egy ötvenéves autónál az emberek azt is dicséretesnek tartják, ha egyáltalán üzemképes. Az atomerőművel szemben azonban nincs engedmény: ugyanazok a biztonsági követelmények vonatkoznak egy ötvenéves, mint egy frissen üzembe helyezett atomerőműre. Természetesen egy új konstrukció esetenként korszerűbb megoldásokkal látja el ugyanazt a biztonsági funkciót.

Paksról elsősorban akkor hallunk, ha üzemzavar történik. A csend akkor az ideális?
– Még egyetemista koromban hallottam a világhírű Heller László professzor egyik előadásán: az erőművi szakemberek akkor dolgoznak jól, ha látszólag nem csinálnak semmit. Ez fokozottan igaz az atomerőműre is: az elért kiváló termelési mutatóknak nincs hírértékük, címlapra az atomerőmű akkor kerül, ha valamilyen probléma van. A mi feladatunk, hogy a hazai villamosenergia-ellátáshoz az elvárható legmagasabb biztonsági szinten járuljunk hozzá; tehát ne kerüljünk a hírekbe.

Milyen megoldásokra van szükség ön szerint az üzemidő-hosszabbí­táshoz?
– A harminc év feletti nyomástartó berendezések természetes öregedési folyamatai miatt a siker egyik kulcsa, hogy az időszakos roncsolásmentes vizsgálatokkal kellő időben azonosítani tudjuk azokat a hibahelyeket, amelyek potenciális veszélyt jelentenének a reaktor hűthetősége vagy szabályozhatósága szempontjából. Ezeket a vizsgálatokat nagy tapasztalatú nemzetközi és hazai cégek bevonásával végezzük, a korszerűsítés folyamatos. A szemináriumi előadásban elhangzott néhány kritikus megjegyzést annak tudatában kellett megtennem, hogy a szakmánkban a jó elfogadhatatlan, csak a tökéletesnek van helye. Véleményem az atomerőmű mellett eltöltött három évtize­des tapasztalat alapján alakult ki. Mindig fontosnak tartottam, hogy ne íróasztal mellől próbáljunk megoldásokat keresni, a berendezések között eltöltött idő és az erőművi dolgozók véleménye együttesen adták azt az inspirációt, amely sok gépészeti probléma sikeres megoldásához vezetett.

A PaB Kft. nemcsak a hatóságnak, hanem az atomerőműnek is dolgozik 1990 óta…
– Valóban így van. Volt, aki ennek apropóján feltette a kérdést: a hatóság vagy az erőmű oldalán állunk? A válaszom mindig csak egy lehet: az atomerőmű biztonságának oldalán. Így mindenkivel együtt kívánunk működni, akinek azonosak a céljai, bár lehetnek, sőt kellenek a viták a célhoz vezető út kijelölésében. Hogy alapjában jó irányban haladunk, azt a nemzetközi tudományos elismerések is jelzik. Nemrég kaptam a hírt, hogy a német hatóság további öt évre meghosszabbította annak az atomerőművi szabványnak az érvényességét, amely az általam kidolgozott számítási módszer alkalmazását írja elő. De igen pozitív visszajelzéseket kaptam az Egyesült Államokból, Angliából, sőt a dél-koreai hadiiparból is. Az élet persze nem emlékekből áll, az üzemidő-hosszabbítás után az atomerőmű vezetése máris új feladatot tűzött ki: az eddigi 12 hónapos üzemanyagcsere-ciklust 15 hónapra kívánják növelni. Ez azt jelenti, hogy a blokk egy és negyed évig éjjel-nappal, lehetőleg leállás nélkül termelje a villamos energiát! Az orosz üzemanyag-szállító mellett Paks számára is nagy kihívást jelent a műszaki feltételek biztosítása. Van tehát lelkesítő feladat bőven. Feladataink megoldásába a fiatal mérnököket is bevonom, legutóbb a 240 tonnás átrakógéphajtás átalakítása kapcsán sikerült ifjú tehetségeket felfedeznem.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka