A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein

TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 projekt. A kiemelkedő színvonalú képzést nyújtó, a tudományos életben elismert, az anyagtudományok és technológiák, a mul­ti­­diszciplináris műszaki tudományok (energetika, gépészet) területén, az európai kutatási térség tevé­kenységéhez kapcsolódó Miskolci Egyetem részére az oktatási és kulturális miniszter 2010-ben Kiváló Egyetem oklevelet adományozott.


2011-ben pályázata alapján az egyetem „A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein” című projektje a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében több mint 2 milliárd forint támogatást nyert.

A projekt alapvető célja a felsőoktatás vonzerejének növelése a kiválóságon és a minőség javításán keresztül, az alábbi négy stratégiai cél elérésével: a szellemi potenciál növelése; a kutatási infrastruktúra fejlesztése; a stratégiai kutatási területek minőségi javítása; illetve az intézmény kapcsolatrendszerének kiterjesztése.

A projekt adatai
Kedvezményezett: Miskolci Egyetem
Megítélt támogatás: 2 033 092 007 Ft
Elfogadott projekt összköltség: 2 140 096 850 Ft
Támogatás mértéke: 95%
Időtartam: 24 hónap (2011. március 1. – 2013. február 28.)
Projektmenedzser: Dr. Szemmelveisz Tamás
Szakmai vezető: Prof. Dr. Gácsi Zoltán

A gyakorlatban ez a gazdaság és a társadalom szempontjából kiemelt fontosságú stratégiai területeken létrehozott kiválósági központokon keresztül valósul meg, melyekben nemzetközi szintű tudományos műhelyek végzik majd kutatásaikat. A központok építenek az egyetem tudásbázisára, karainak szinergiájára és az interdiszciplinaritásra, valamint a régió kulcsszereplőivel való partnerségre. Megteremtik a feltételeket a fiatal kutatók helyben tartására és régióbeli letelepítésére, megalapozva mindezzel a Miskolci Egyetem tudományos teljesítményeinek növekedését.

A projekt keretén belül működő kiválósági központok munkája az alábbi területekre terjed ki:

  • A Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Ki­válósági Központ munkája egyebek mellett a vízkészlet-gazdálkodás, az energiagazdálkodás, a természeti erőforrások felhasználása, talaj- és termőföldvédelem és a geoinformatika szakterületeire koncentrál.
  • Az Alkalmazott Anyagtudományi és Nanotechnológia Kiválósági Központ az anyagtudományi, anyaginformatikai, nanotechnológiai és nanotoxikológiai kutatás és fejlesztés legmodernebb tudományos módszereit, eljárásait és tapasztala­tait hivatott alkalmazni az élenjáró nemzetközi trendekhez kap­csolódva.
  • A Mechatronikai és Logisztikai Kiválósági Központ szak­területe az anyagáramlási és szerelési folyamatok újraszerve­zése a lehető legoptimálisabb módon. Újszerű technológiák kifejlesztése révén nyílik lehetőség a folyamatosan változó igényeknek megfelelő rendszerek kialakítására.
  • Az Innovációs Gépészeti Tervezés és Technológiák Ki­válósági Központ keretein belül a tervezési algoritmusok elemzésére, termékpálya-elemzésre, innovatív anyagtechnológiákra szakosodott szakemberek végezhetnek kutatómunkát.

A projekt mindezzel az Északkelet-magyarországi régió gazdasági és társadalmi modernizálásához is hozzájárul.


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023
Címkék

Innotéka