2011. augusztus 5.

Szerző:
Prof. Fári Miklós Gábor

A „biotechnológia” fogalom megalkotójának munkássága

Egy angol tudománytörténész, Robert Bud 1989-ben a Nature című folyóiratban számolt be arról, hogy a biotechnológia szó atyja egy magyar agrárközgazdász, Ereky Károly, aki 1919-ben Berlinben publikált könyvében közölte erre vonatkozó nézeteit.


Bud további két német nyelvű közlemény feldolgozásával nem tárta fel Ereky munkásságának hátterét. Az Ereky Károly Biotechnológiai Alapítvány 2006 óta életrajzi forrásokat és az Ereky által publikált, elfeledett dokumentumokat kutatja, melyek segítségével a biotechnológia fogalom születésének története tisztázható. Milyen lépésekben született meg az Ereky-féle biotechnológia doktrína?

Az Ereky-féle biotechnológia születése

Ereky Károly 1942-ben. Az eredeti fénykép alapján készült festmény Uzonyi Ferenc munkája, Debrecen, 2003. Az Ereky Károly Biotechnológiai Alapítvány tulajdona

Ereky Károly gépészmérnök diplomáját a budapesti József Műegyetemen, 1900-ban szerezte meg. Ereky 1909-ben a talajt, a gaz­­dasági növényeket és haszonállatokat – a gép-, cukor-, szesz- és cipőgyár szerszá­mai­­hoz hasonlóan – élelmiszer-termelő „szer­számoknak” nevezte. Újszerű műszaki és üzemszervezési elképzeléseinek életre­valóságát bizonyítandó, Budapest határában megtervezte, majd 1912-ben felépítette korának legnagyobb, tízezer tonna sertészsír előállítására méretezett, részvénytársaság formában működtetett ipari sertéshizlaldáját. Ezek az események tekinthetők a biotechnológia fogalom születése első szakaszának.
A második szakasz az első világháború idejére esik. Ereky a háború első éveiben tisztként szolgált a fronton, azonban a harcok közti pihenőidőben az élelmiszer-termelés korabeli technikai korlátait és növelésének új természettudományos lehetőségeit tanulmányozta. Irodalmi adataink szerint a „biotechnológia” szót először leszerelése után, 1917. április 14-én, a cukorrépa cukortermelését, majd a szarvasmarha tejprodukcióját elemző magyar nyelvű előadásában mondta ki Budapesten, „munkagép”, „élő munkagép” és végül „biotechnológiai munkagép” szókapcsolatok formájában. Ereky ugyanez év tavaszán kísérleti munkával szélesítette tovább elképzeléseit a biotechnológia tárgykörben.
A frissen kaszált lucerna rosttól megszabadított zöld levéből száraz „plazmakoncentrátumot” állított elő. Ennek felhasználásával új takarmányreceptet kísérletezett ki, és 1917-ben igazolta, hogy a sertések a korábbi hat helyett három kilogramm takarmányból is elő tudtak állítani egy kilogramm zsírt. Felismerte az új eljárás elméleti és gyakorlati jelentőségét. Ezért annak lehetséges biológiai magyarázatát is kereste, majd a tudomány evolúciója került érdeklődése középpontjába.

A Biotechnológia című cikk címoldala, 1918

Felfogásának eredményét a Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönyének 1918. október 13-i számában, Biotechnológia című dolgozatában publikálta. Ismereteink szerint ez a magyar nyelvű dolgozat az első, a biotechnológia lényegét megfogalmazó munka. A szerző felhívta a figyelmet arra a fontos körülményre, hogy – egyebek között – a nukleinsavak és fehérjék kémiai építőkockái az állatokban és a növényekben azonosak; az élőlény az összetett molekulákat, az építőkockákat a „saját szervezetében előírt üzemterv szerint” … „szétszedi és összerakja, … átalakítja saját szervezete alkotórészévé”. Ereky leírta, hogy a dolgozat közlésének célja az érdeklődés felkeltése egy új tudomány iránt, melynek első tudományos definiálásával „a magyar nyelvű prioritást” akarta biztosítani.

A Biotechnologie címoldala, 1919. Kiadó: Paul Parey, Berlin

Ezt követte a Biotechnologie című könyve, amelynek kéziratához az előszót 1918. augusztus 25-én vetette papírra. Ereky 1919 őszén népélelmezési miniszter volt már, amikor a Biotechnologie-ben kifejtette, hogy az élelmiszer-termelésben a „belső tulajdonságok” titkait mind alaposabban feltáró, elméleti biológiai ismeretekkel szövetséges új tudomány, a „biotechnológia” ölt majd testet. Úgy vélte, hogy az atomszerkezet ismeretein kialakuló új kémia, az életfolyamatok titkait az eddigieknél pontosabban feltáró biokémia fejlődése teremti majd meg a biotechnológia tudományát is.

Az Ereky-féle szabadalom alapján készített első zöldőrlési technológia
angol nyelvű ismertetőfüzete, 1928

Az első biotechnológia fogalom születésének harmadik szakaszára az első világháborút lezáró békekötéseket követően került sor. Az exminiszter Ereky eredeti gondolatait, mint az egész világra kiterjeszthető kreatív szellemi teljesítményt, 1920-ban ismerte el a német és a nemzetközi tudomány. A Die Naturwissenschaften 1920. december 31-i számának vezércikkét Ereky írta. Ebben a világ élelmiszer-termelési válságának megoldásában a biotechnológia fejlesztésének szükségességére hívta fel ismét a tudósok figyelmét.•

Ez az írás a Roche Magyarország Kft. támogatásával jelent meg.


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka