A biomassza-termelés feltételeinek szabályozása

A jövőben egyre inkább figyelembe kell venni a mezőgazdasági hulladékok és maradék­­anyagok energetikai hasznosításakor a talajok állapotát, mivel tápanyagtartalmuk megőrzésé­ben fontos szerepe van a biomasszának.


Az európai uniós irányelvek egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a fenntart­ható biomassza-termelés feltételeinek szabályozására és a természeti erőforrások állapotának megőrzésére. A megújuló energia irányelv a bio­üzem­anyagok és folyékony bio­energia-hordozók mellett a nagyobb erő­mű­vekben felhasznált bio­­masszából előállított tüzelő­­anyagokra vonatkozóan is kiterjeszti a fenntarthatósági követelmé­nyeket.

Az Agrár­minisztérium tá­jé­koztatása szerint az uniós meg­újuló energia irányelv átvétele­kor ez a szempont megjelent a hazai jog­al­ko­tás­ban, ezért a mező­gazdasági területekről származó hulladékok és maradványanyagok fel­használása­kor szem előtt kell tartani az október közepén hatályba lépett új rendeletet, mely a megújuló energia elő­állítására szolgáló biomassza fenntart­ható termesztésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A rendelet elsődleges célja azoknak a föld­területeknek a meghatározása, amelyeken az energetikai felhasználású biomassza alapanyagának termesz­tése nem veszélyezteti a talaj minőségét, valamint a biz­tonságos élelmiszer-termelést és a klíma­védelmet. Előírja továbbá, hogy a termelőknek tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteniük a mező­gazdasági területről származó hulladékok és maradvány­anyagok energetikai célú felhasználására. A terv, amelyet 2022. szeptember 30-áig kell elkészíteni, remélhetően elősegíti az okszerű tápanyag-gazdálkodást, a talaj szer­ves­anyag-tartalmá­nak meg­tartását, illetve növelését, va­lamint a környezet- és költség­kímélő gazdálkodást.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka