2018. július–augusztus: jegyzet, portré, anyagtudomány, tudomány, zöldkörnyezet, Nemzeti Agykutatási Program, agykutatás, robotika, nanotechnológia, innováció, ipari automatizálás, közlekedés, lézer, neutronkutatás, energiagazdálkodás, megújuló energia, építés, vízgazdálkodás, it
Inno-tér
2017. november 6.

Térképes becslés

A Magyar Tudományos Akadémia és a Svájci Szövetségi Kutatóintézet közreműködésével többrétegű térképes becslés készült Magyarország potenciális természetközeli növénytakarójáról.


A kutatók hazánk 39 legfontosabb élőhe­lyéről prediktív ökológiai modelleket építettek. A vizsgált területek köre lefedte az ország természetes növényzetét: nádasok és mo­csarak, szikesek, szárazgyepek, valamint láp- és ligeterdők, lomb és sziklás erdők, illetve fényben gazdag vagy száraz és sztyepperdők.

Egy példa a modellezés eredményeiből: a gyepek, illetve az erdők lehetséges elterjedési területe Magyarországon (Forrás: MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet)

A modellek által nyert térképes becslések pedig tudományos alapot adnak a külön­­féle ökológiai restaurációs intézkedéseknek és egyéb természetvédelmi beavatkozásoknak, továbbá támpontot nyújthatnak természetes élőhelyeket érintő döntések előkészítésében is. Az eredmények felhasználhatók a tájökológiai, területtervezési, tájértékelési tanulmányok és tervek alapozó szakaszaiban is, amelyek korábban elsősorban a megfigyelt, aktuális növénytakarót vették figyelembe, de azokból a legtöbb esetben csak részleges következtetés vonható le a potenciális vegetációra nézve. Azonban a lehetséges vegetációt figyelembe vevő tájtervezés az eddig alkalmazottnál árnyaltabb és fenntarthatóbb területi tervek készítését segíti elő. A regionális éghajlati modellek eredményeire támaszkodva pedig a jövőbeli potenciális elterjedések becslésére is mód nyílik a későbbiekben. Így azon túl, hogy jelenleg milyen élőhelyek illenek egy adott területre, az is megállapítható, hogy a jövőben mely élőhelyek találhatják meg ott a létfeltételeiket.•

 
Inno-tér
Innotéka