2018. június: jegyzet, portré, tudomány, biztonságtechnika, kémia, atomenergia, innováció, környezetvédelem, energiagazdálkodás, urbanisztika, fenntarthatóság, okostechnológia, közlekedés, orvostudomány, genomika, mesterséges intelligencia, hulladékgazdálkodás, zöldkörnyezet, it
Inno-tér
2017. augusztus 13.

Maradt a kék szín

Szintén magyar kutatók, szintén a Scientific Reportsban közölték, hogy a boglárkalepkék szárnyának kék színe alig változik, ha a lepkéket stressz éri, míg „hétköznapi” színeik erősen fakulnak.


Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Nanoszerkezetek Laboratóriumának kutatói másfél évtizede foglalkoznak lepkékkel. Azért éppen velük, mert a lepkeszárny kék és zöld színét különleges nanoszerkezetek (is) adják, melyek a fény egyes hullámhosszait elnyelik, míg másokat visszavernek. A kutatók egy gyakori lepkefaj, az Ikarusz boglárka (Polyommatus icarus) szárnyát vizsgálták, melyen egyaránt megjelennek a hagyományos, „kémiai” színek és a nanoszerkezetek révén kialakuló „fizikai” színek. Kísérletükben arra keresték a választ, vajon hogyan reagálnak a különféle színek a lepkék fejlődése során bekövetkező stresszhatásokra. E cél érdekében a bábokat hűtőszekrénybe tették, amivel egy jellemző környezeti stresszhatást szimuláltak.

Az Ikarusz boglárka hím és nőstény példánya


A fejlődő lepkék megszenvedték a beavatkozást – a bábállapotban töltött idő megnőtt, és sokan elpusztultak. A bábok csaknem egyharmada azonban a két hónapos hűtést is túlélte; a kikelt lepkéknél izgalmas változásokat észleltek a kutatók. A hűtés hatására módosult, elhalványult, egyszerűsödött a lepkék szárnyának fonákjára jellemző mintázat. A módosulás mértéke jelentős volt, és arányosan nőtt a hűtési idővel. Ezzel szemben a hímek szárnyfelszínére jellemző kék szín jóval kisebb mértékben változott, ami a kutatók szerint azt jelzi, hogy ennek a színnek komoly szerepe van a lepkék szexuális kommunikációjában.•

 
Inno-tér
Innotéka