2019. június: orvostudomány, ökológia, jegyzet, fizika, lézer, anyagtudomány, tudomány, disszemináció, Nemzeti Agykutatási Program, innováció, építés, atomenergia, biztonságtechnika, élelmiszer, egyetem, zöldkörnyezet, energiagazdálkodás, közlekedés, megújuló energia, környezetvédelem, fenntarthatóság, it
Inno-tér
2014. augusztus 1.

A Duna élővilágának helyreállításáért

„A Duna, az Európai Unió leghosszabb folyója, ártereinek 80 százalékát vesztette el az elmúlt 150 év alatt. A károkat főként a duzzasztó­gátak és árvízvédelmi töltések építése, a mederkotrás és szélesítés okozták. A beavatkozásokat a vízenergia hasznosítása, a hajózás és az árvíz­védelem tették szükségessé. A folyamszabályozás azonban súlyos következményekkel járt. Elsősorban a halak életfeltételei változtak meg drá­maian, de a vizes élőhelyekhez szo­kott madárvilág is jelentősen át­alakult, a folyó menti élőhelyek víztisztító kapacitása pedig fokozatosan csökkent. A Duna és mellékfolyói immár nem nyújtanak megfelelő életteret az itt élő, sokszínű élővilágnak” – olvasható a WWF honlapján.


A WWF nemzetközi természetvédelmi szervezet és a Coca-Cola Company hétéves program keretében új együttműködésbe kezdtek, hogy a Duna és mellékfolyói mentén rekonstruálják a vizes élőhelyeket és ártereket. A két partner 2020-ig 12 millió köbméternyi vízmegtartó kapacitás helyreállítását tűzte ki célul a Duna vízgyűjtő területén.

A tervek szerint Magyarországon, Horvátországban, Szerbiában, Romániában, Bulgáriában és Ausztriában különböző vizes élőhelyeket állítanak helyre. A projekt során gátak és töltések eltávolításával újra összekötik a hajdani ártereket a folyókkal, és megnövelik a szabad folyású szakaszok hosszát is. A Coca-Cola Alapítvány 4,4 millió dollár támogatást nyújt majd a hat országban hét éven át tartó projekthez. A vizes élőhelyek és árterek minél hatékonyabb rekonstrukciója érdekében az alapítvány támogatását európai uniós források felhasználásával is kiegészítik majd. A hétéves együttműködés első lépéseként – Horvátországgal közösen – a barcsi Ó-Dráva-holtág helyreállítására kerül sor Magyarországon, melynek célja a terület vízellátásának és az ártéri erdő ökológiai állapotának javítása mellett a horgászat kedvezőbb feltételeinek megteremtése lesz. Hazánkban a Mura–Dráva–Duna Bioszféra-rezervátum területén zajlik majd az élőhelyek állapotának javítása. Az Európa Amazonasaként is emlegetett terület Ausztriától Szlovénián, Magyarországon és Horvátországon át Szerbiáig nyúlik. A hétéves program szervezőinek egy regionális mozgalom életre hívása is a céljuk, azt szeretnék, hogy minél többen fogjanak össze a vizes élőhelyek megőrzése és helyreállítása, valamint a racionális vízgazdálkodás és a folyók védelme érdekében. Június 29-én Szerbiában indították el az Élő Duna Turnéjukat, amellyel az ártéri és vízi élővilág megmentésének és helyreállításának fontosságára kívánják felhívni a figyelmet. A 25 állomásból álló, több mint egy évig tartó turné, amelynek keretében Ausztriát, Bulgáriát, Horvátországot, Magyarországot, Romániát és Szerbiát járják majd be, a figyelemfelhívás mellett oktatási célokat szolgál. A budapesti helyszín augusztus 28–30-án az Újpesti Városnapok lesz.•

 
Inno-tér
Innotéka