2012. február: tudomány, megújuló energia, jegyzet, portré, paragrafus, innováció, egyetem, atomenergia, zöldkörnyezet, it

Új típusú, gyakorlatorientált képzés indul Kecskeméten

A magyar felsőoktatásban elsőként – együttműködésben a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-vel és a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.-vel – a Kecskeméti Főiskola GAMF Karán a járműmérnöki alap­sza­kon 2012 szeptemberétől gyakorlatorientált (duális típusú) képzés indul. A képzést az eddiginél lényegesen hosszabb vállalati gyakorlat, valamint a cégek és a hallgatók közötti sokkal szorosabb kapcsolat jellemzi. A szak­em­berek szerint a gyakorlatorientált (duális típusú) képzés bevezetése úttörő jelentőségű, és egyfajta megoldást kínál a felsőoktatás és a munkaerőpiac igényeinek összehangolására.


A felmérések, kutatások azt mutatják, hogy a magyar gazdaság, ipar szakemberhiánnyal küzd. Sem a képzett szakemberek száma, sem képzettségük szintje és struktúrája nem felel meg az elvárásoknak. A felsőoktatás jelenleg nem tudja megfelelően kielégíteni a munkaerőpiac igényeit, kevés az ipari tapasztalattal rendelkező oktató, nem kínál elegendő lehetőséget a gyakorlati képzésre, és nem alakítja ki a vállalati munkavégzéshez szükséges attitűdöket. Ez komoly akadályt jelent az ipar fejlődése előtt, ezért merült fel egy olyan képzéstípus bevezetése, amely alkalmas arra, hogy ezeket a feszültségeket enyhítse.

Magyarországon a járműiparhoz kapcsolódva 2011-ben kezdődtek meg a képzéstípus bevezetésére irányuló előkészítő munkák, s ezek eredményeként 2012 szeptemberében – a felsőoktatásban az országban elsőként – a Kecskeméti Főiskola GAMF Karán a járműmérnöki alapszakon beindul a gyakorlatorientált/duális típusú képzés. A járműmérnöki alapszakra felvételt nyert hallgatók új épületben kezdhetik meg tanulmányaikat, a főiskolán egy 800 négyzetméter alapterületű, összességében 2000 négyzetméteres épületrész születik az „Autóipari szakemberképzés infrastruktúrájának fejlesztése a Kecskeméti Főiskolán” című pályázat (TIOP-1.3.1-10/1-2010-0003) keretében.

A támogatási szerződést 2011. május 17-én írták alá, a pro­jekt elfogadott költségvetése 1 milliárd 415 millió forint, amely­ből 1 milliárd 345 millió a megítélt támogatás. A pályázat futam­ideje az épület teljes kivitelezésének befejezéséig, azaz 2012 augusztusáig tart; szeptemberben már az új épületben kell megkezdődnie az oktatásnak.
Ez a képzési rendszer attól duális, hogy a gyakorlati oktatás – a képzési idő közel felében – az ipari partnernél történik. 2012 szeptemberétől a Kecskeméti Főiskolán két multinacionális vállalat vesz részt a képzésben: a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. és a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

A gyakorlatorientált/duális típusú képzés két lényeges pontban különbözik a hagyományos főiskolai alapképzéstől. Másképpen alakul az oktatási félévek felépítése: míg a hagyományos alapképzésben a 15 hét szorgalmi időszakot öt hét vizsgaidőszak követi, a páros félévek után pedig nyári szünet van, addig a gyakorlatorientált/duális típusú képzésben minden szemeszterben a tízhetes szorgalmi időszakot öthetes gyakorlat követi, majd ezután következik a négyhetes vizsgaidőszak. A hagyományos értelemben vett nyári szünet lerövidül, mert a nyári vizsgaidőszakot követően újabb hathetes gyakorlat következik, ami után négy hét szabadság jár. A hallgató a képzési idő alatt jelentős időt tölt a vállalatnál – meghatározott időbeosztással, ugyanúgy, mint minden munkavállaló –, és a cégtől pénzbeli juttatást kap: ez a másik lényeges különbség.

A gyakorlatorientált/duális típusú képzésre jelentkezőknek két szűrőn is át kell jutniuk, hogy felvételt nyerhessenek. Részt kell venniük a cégek kiválasztási folyamatában, és jelentkezniük kell a felsőoktatási felvételi eljárásban a Kecskeméti Főiskola GAMF Karának járműmérnöki alapszakára.

A gyakorlatorientált/duális képzés előnyös a vállalatnak és a hallgatóknak is, utóbbiak modern gyakorlati ismereteket szerezhetnek, megismerhetik a vállalat működését, részesei lehetnek mindennapjainak. Valódi problémákkal és megoldásokkal találkozhatnak, így már friss diplomásként olyan tapaszta­latokra tehetnek szert, amelyek kiváló lehetőségeket biztosítanak a munkaerőpiacon. A vállalat pedig olyan szakembert kap, aki versenyképes diplomával, átmenet nélkül, azonnal – több hónapos vagy akár többéves továbbképzés és további anyagi ráfordítás nélkül is – rendelkezik a munkavégzéshez szükséges szakmai és személyes készségekkel.

 
2018. november – Közlekedésfejlesztési különszám

2018. november – Közlekedésfejlesztési különszám

Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

Innotéka