2012. február: tudomány, megújuló energia, jegyzet, portré, paragrafus, innováció, egyetem, atomenergia, zöldkörnyezet, it
2012. február 5.

Szerző:
Szegedi Imre

LaserSkill Kft. • laserskill.com

Nomen est omen

Alig öt évvel ezelőtt alakult a szegedi LaserSkill Kft., amelynek munkatársai a lézerekkel kapcsolatos évtizedes kutatási tapasztalataikra alapozva oldanak meg alapkutatási és ipari feladatokat, állnak elő fejlesztésekkel. Az EUREKA programban lézer segítségével peptideket detektálnak a szívben, és innovatív megoldásaikkal a szegedi szuperlézer, azaz az ELI (Extreme Light Infrastructure) megvalósításában is részt kívánnak venni.


A LaserSkill Kft.-t 2007-ben alapította Szörényi Tamás három munkatársával. Az alapítók jól ismerték egymást, hiszen az MTA Lézerfizikai Kutatócsoportjának, illetve a Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének munkatársaiként nap mint nap találkoztak. Összekötötte őket a közös munka, a közös érdeklődési kör. Alapötletük az volt, hogy a kutatásban szerzett tapasztalataik olyan innovatív megoldásokban öltsenek testet, amelyek hasznosíthatók az alapkutatásban és az iparban is. Felvállalták, hogy erősítik a kapcsolatot a két egymásra utalt szektor között.

A négy kutató négy szakirányból érkezett, ezért tudásukkal nagyszerűen kiegészítik egymást. Otthonosan mozognak a nanotech­nológia, a lézerfizika, a biofotonika, az optika, a vékonyréteg-technológia és vákuumtechnika, illetve a felületanalízis területén is. „Nyitottak vagyunk minden olyan feladatra, amely egyedi, innovatív megoldásokat igényel. A cég új lehetőséget kínál arra, hogy az elmúlt húsz-harminc-negyven év akadémiai, egyetemi kutatómunkájának köszönhetően bennünk felhalmozódott tudást konkrét problémák, tudományos és mérnöki feladatok megoldására használjuk fel” – tájékoztatta magazinunkat a céget vezető Szörényi Tamás.

Az érdeklődési körükbe tartozó kihívásokat különösen kedvelik. Az elmúlt öt évben ilyen megméretésnek tekinthető például az eredetinél jóval kisebb, ám megbízhatóbb, stabilabb és sokszoros élettartamú szoft-lézer terápiás készülékek kialakítása diódalézerek beépítésével.

A csoport tagjai (balról jobbra): dr. Geretovszky Zsolt, dr. Szörényi Tamás,
dr. Heszlerné Kopniczky Judit és dr. Hopp Béla

A GXS Kft.-vel közösen növelt érzékenységű többimpulzusú lézer indukált plazma spektrométert fejlesztettek ki. A FETI Kft.-vel együttműködve egy japán kutatási projekthez technológiát fejlesztettek, kvarccsövekbe 200 mikrométer átmérőjű, speciális geometriájú lyukak fúrására.

Kiemelkedő kutatási programjuk egy EUREKA projekt, melyben Szörényi Tamás szerint az jelenti a kihívást, hogy korábbi tapasztalataikon túlmutató feladatok megoldására vállalkoztak. Belevágtak, mert kellő innovációval megvalósíthatónak ítélték a kitűzött célokat.

Az SIV-09_HU azonosítójú, Klinikailag fontos ágensek in vivo detektálása című EUREKA projekt keretében, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával, a Szegedi Tudományegyetemmel, továbbá svéd ipari és akadémiai partnerekkel egy piaci bevezetésre készülő – peptidek ultraérzékeny detektálására alkalmas – integrált optikai szívkatéter kifejlesztésén dolgoznak. Ebben a programban az optikai szálak végén kialakítandó nanostruktúrák létrehozásától a gerjesztő lézer és a spektrométer optimalizálásán keresztül az ezeket integráló optikai csatoló kifejlesztéséig terjed az innovatív megoldások sora.

A LaserSkill Kft. számára a jelen és a jövő legnagyobb feladatát a Tisza-parti városba tervezett szuperlézer jelenti. „Szakmai tapasztalatunk és nemzetközi kapcsolatrendszerünk segíthet az ELI megvalósítása során felmerülő releváns problémák megoldásában. A kihívásokkal nap mint nap szembesülünk, hiszen a Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének kutatóiként látjuk a megvalósítással összefüggő kérdéseket, problémákat. Ezek között vannak és lesznek olyanok, amelyek megoldására egy egyetemi tanszék nem, a mi cégünk viszont vállalkozhat” – mondta a cégvezető. Most például folyamatban van egy a TeWaTi lézerlaboratóriumban tervezett, magas harmonikusok előállítását célzó előkísérletekhez szükséges, a fényforrás-detektor rendszer összekapcsolására alkalmas vákuumrendszer megépítése és beüzemelése, amivel berendezést tervező-gyártó cégként kapcsolódnak be az ELI előkészítésébe. „Azon vagyunk, hogy ennek a feladatnak a sikeres megoldásával letegyük a névjegyünket, és lehetőséget kapjunk a további előkísérletekben és a későbbi megvalósításban való alkotó részvételre” – vázolta fel a jövőt Szörényi Tamás.•

 
Innotéka