2013. május: jegyzet, portré, tudomány, innováció, startup, egyetem, agrárium, zöldgazdaság, atomenergia, hulladékgazdálkodás, disszemináció, elektronika, biztonságtechnika, it, nanotechnológia
2013. május 2.

Szerző:
Somlai Adrienn

Karotázs Kft. • karotazs.hu

Innováció a Karotázs szolgálatában

A Karotázs Kft. – nevéből adódóan – főleg mélyfúrás-geofizikai vizsgálatokkal foglalkozik, de ezenkívül tevékenységének fontos részét képezi saját eszközparkjának fejlesztése. Több K+F+I pályázaton szerepeltek már sikeresen, így a napi munka mellett – szolgáltatásaik szélesítése érdekében – több új mérőeszközt fejlesztettek már ki és jelenleg is fejlesztenek.


A z 1995-ben alakult pécsi cég szak­embereinek több évtizedes tapasztalatuk van a víz, nyersanyag-, környezetvédelmi kutatások, illetve kútállapot-vizsgálatok terén.

– A radioaktív hulladékok elhelyezésére alternatívát jelenthetnek a biztonsági követelményeknek megfelelő geológiai képződmények – mondja Henézi Ferenc ügyvezető. – Az alkalmasság ellenőrzését a kutatófúrások karotázs vizsgálatával segíthetjük. Méréseink célja a felszín alatti földtani formációk, geo­fizikai, geotechnikai, tektonikai és vízföldtani megismerése volt, a karotázs mérésekkel szolgáltatott fizikai paramétereken keresztül – teszi hozzá.

Munkatársai több ízben vettek részt a felszíni és felszín alatti feltárási és létesítési munkálatokban a Bodai Aleurolit Formáció (BAF), Bátaapáti, valamint az azt megelőző ófalui kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezését célzó földtani kutatásokban. Rendszeresen kapnak külföldi felkérést is.

– Bátaapátiban a hulladéktároló létesítési munkálatai során feladataink közé tartoztak a vágathajtás szempontjából az egyes kőzettestek geotechnikai tulajdonságainak vizsgálata, valamint a tároló mélységviszonyaira jellemző kőzetmechanikai, hidrogeológiai paraméterek, tulajdonságok pontosítása – sorolja Henézi Ferenc.

Karotázs mérés, szondamozgatás a bátaapáti lejtős aknában

Egyebek között a felsorolt kutatómunka eredményeképpen több korszerű eszköz fejlesztése fűződik a cég nevéhez.
– A BAF vizsgálatához fejlesztettünk spektrális gammaszelvényező berendezést, melyet többször használtunk Bátaapátiban is a kőzettest természetes, háttér (K-, U-, Th-) radionuklid koncentráció mérésére, alap­állapot-felmérés céljából. A berendezéssel sikeres aktivációs kísérleteket folytattunk a BAF egyes meghatározó ásványi anyagainak (pl. Albit-tartalom) kimutatására.

– A jelenlegi gazdasági helyzet is indokolta termékeink piaci megjelenését, ennek központi eleme, az Új generációs felszíni egység. Mivel ez alkalmas az összes karotázs szondánk és a jövőben fejlesztendők jeleinek kezelésére, segítségével a korábban említett gamma-spektrum eszköz, valamint a többi között a mélységi vízparaméterek (pH, hőmérséklet, vezetőképesség, redoxpotenciál, oldottoxigén-tartalom) szelvényezésére alkalmas, intelligens mérőszonda is használható – magyarázza Henézi Ferenc.

A vállalkozás ezen földtani innovációjának célja a különböző rétegekben tárolt vagy injektált víz fizikai-kémiai tulajdonságainak in-situ vizsgálata szerkezeti, vízföldtani és geokémiai állapotfelmérés céljából.

A kőzetek jellemzésének egyik legfontosabb kritériuma a szivárgási tulajdonságok ismerete. A paraméterek vizsgálati módszereinek részleges kiváltására alkalmasnak látszik a komplex ellenállásmérés, illetve az indukált polarizáció és az indukált polarizáció spektrum (IP, SIP) módszere idő- és/vagy frekvencia­tartományban. A geoelektromos mérési technikák fejlesztésében erre a környezetbarát módszerre helyezi a cég a hangsúlyt.

– Legújabb projektünkben elektromos és akusztikus impedancia vizsgálatára fejlesztünk műszercsaládot. A megvalósított berendezések alkalmasak lesznek a gyakorlatban előforduló szervetlen és szerves anyagok komplex elektromos, akusztikus ellenállásának időtartománybeli, illetve széles frekvenciatartományú elemzésére. A sokcsatornás rendszerek részei lehetnek monitoringtevékenységnek is – fejtette ki az ügyvezető.

A Karotázs Kft. a jövőt illetően komplex megoldásokban gondolkodik: a cél­beren­de­­zések fejlesztése mellett kutatóhelyek bevo­násával kívánja bővíteni K+F tevékenységét, alkalmazásfejlesztéseit, értelmezési metodikák kutatásával, az egyes analógiák átjárhatóságának kihasználásával.•

 
 2016. október – Közlekedésfejlesztési különszám

2016. október – Közlekedésfejlesztési különszám

Címkék >> agrárium (17), agykutatás (14), anyagtudomány (12), atomenergia (87), biotechnológia (60), biztonságtechnika (3), csillagászat (1), disszemináció (97), egyetem (140), elektronika (5), energiagazdálkodás (41), fenntarthatóság (17), genomika (2), gépipar (4), hulladékgazdálkodás (19), hálózatkutatás (1), innováció (462), ipari automatizálás (25), it (209), jegyzet (58), közlekedés (176), logisztika (8), lézer (13), megújuló energia (53), nanotechnológia (25), neutronkutatás (7), paragrafus (26), portré (60), startup (13), tanulmány (5), tudomány (216), urbanisztika (4), vízgazdálkodás (52), zöldgazdaság (138), építés (29), öntészet (14)
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016

Innotéka